Toimintasuunnitelma 2020

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2020 – 31.12.2020

 

1.     TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Juniori STPS ry on Savonlinnan seudun alueella toimiva jalkapalloseura, jonka tarkoituksena on tarjota mahdollisuus jalkapallon pelaamiseen kilpa- ja harrastetasoilla. Aktiivisen pelaamisen ohella seura tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden toimia jalkapallon parissa erilaisissa organisaation vastuutehtävissä, ohjaajana, valmentajana, joukkueenjohtajana, huoltajana tai tärkeänä tukijoukkona.

Juniori STPS:llä on noin 250 jalkapallon harrastajaa. Seuralla on 11 joukkuetta ja sekä kausittain vaihtuvaa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa.

Juniori STPS ry on Suomen Palloliiton Itäisen alueen jäsen ja noudattaa toiminnassaan sen sääntöjä. Juniori STPS jäsenet sitoutuvat noudattamaan seuran sääntöjä ja virallisten kokousten tekemiä päätöksiä.

 

2.     SEURAN PAINOPISTEALUEET KAUDELLE 2020

          2.1.          Seuratoiminnan kehittäminen

2.1.1.     Juniori STPS:n toimintaperiaatteet

Seura keskittyy toiminnassaan Junioritoimintaan nuorimmasta ikäluokasta B-junioreiden ikäluokkaan saakka sekä Naisten Joukkueen toimintaan.

2.1.2.     Palloliiton laatujärjestelmä

Juniori STPS on laatujärjestelmän tasolla 1. Jatkamme seuran sisäistä kehittämistä sen eri osa-alueilla laatujärjestelmä työkalun avulla. Vuoden 2020 tavoitteena on nousta laatujärjestelmän tasolle 2.

2.1.3.     Yhteistyösopimukset seudun eri urheilu- ja jalkapalloseurojen kanssa

Kauden 2020 tavoite on tehdä yhteistyötä muiden seudun urheilua harrastavien seurojen kanssa. Yhteiset toimintamallit, tapahtumat, palaverit lisäävät koordinaatiota Savonlinnan seudun harrastustoiminnan kehittämiseksi. Muiden lähialueiden seurojen kanssa jatketaan ja tehostetaan yhteistyötä mm. nappulaliigan sekä Tanhuvaaran hallin tulon myötä Talviliigan osalta.

2.1.4.     Valmennuksen kehittäminen

Juniori STPS panostaa tulevalla kaudella valmentajien rekrytointiin sekä valmentajien koulutuksiin. Valmentajamäärän lisäämisellä sekä valmennuksen laadun parantamisella pyritään nostamaan seuran ydintoiminnan tasoa.

2.2.          Jäsenhankinnan tehostaminen

2.2.1.     Ikäluokkien toiminnan tukeminen

Juniori STPS panostaa kaudella 2020 valmennuksen laadun kehittämiseen. Sisäiset ja Palloliiton järjestämiin valmentajakoulutuksiin. Lisäksi valmentajilla on käytössä sovellustyökalu Mobile Soccer Academy, jonka avulla harjoitusten suunnittelu helpottuu. Tavoitteena on myös selkeyttää ja yhtenäistää seuran valmennuslinjaa. Joukkueiden vuosi- ja harjoitussuunnitelmiin annetaan seuran puolesta tukea. Suunnitelmat dokumentoidaan.

Seura tekee koulu- ja päiväkotivierailut entiseen tapaan sekä järjestää vuoden aikana tapahtumia, joissa Savonlinnan seudun lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan Juniori STPS toimintaan.

2.2.2.     Kilpa- ja harrastejalkapallon kehittäminen 

Kaikille harrastajille tarjotaan mahdollisuus harjoitella ja osallistua peleihin ja turnauksiin, oman tason mukaan. Ikäluokittain joukkueet, jotka tavoittelevat hyvistä sijoituksista piirin ja liiton sarjoissa. Yhteistyön vahvistaminen ikäluokkien välillä pyritään vahvistamaan.

Harrastustoimintaa kehitetään ja mietitään vaihtoehtoja aktiivisesti liikunnan lisäämiseksi savonlinnalaisille iästä riippumatta. Tästä esimerkkinä Koko Perhe Palloilee – hanke, joka on seurassa käynnissä.  Hankkeen sisällä on erilaisia toimintoja: Perhefutis, Tigers–futiskoulu, aikuisten Höntsäturnaus, näitä toimintoja jatketaan ja tehostetaan tulevalle kaudelle.

Tarkoitus on osallistua myös tulevana vuonna Savonlinnan seudun nappulaliigaan. Seura järjestää jatkossakin jalkapallokoulun. Jalkapallokoulun toteutusta kehitetään edelleen, resurssien mukaan tehokkaammaksi ja rakenteellisesti kevyemmäksi toteuttaa. Jalkapallohallin tulon myötä toiminta muuttuu täysin ympärivuotiseksi. Talvitoiminnalle luodaan suunnitelma: leirit, jalkapallokoulut, talviliiga yms.

Yhteistyötä perus- ja ammattikoulujen sekä lukion kanssa vahvistetaan. Tanhuvaara tulee jatkossa olemaan vahvasti mukana Juniori STPS toiminnassa ja yhteistyölle pyritään suunnittelemaan mahdollisimman monipuolisesti molempia osapuolia palveleva yhteistyömalli.

2.2.3.     Pelaajien vanhempien merkitys seuralle

Toimintavuoden aikana luodaan pelaajien vanhemmille sääntöjen mukaisesti mahdollisuus liittyä seuran jäseniksi, niin että seuran jäsenistön rakenne vastaa sitä todellisuutta, jonka mukaisesti Juniori STPS käytännössä toimii. Jäseneksi liitytään maksamalla syyskokouksen määrittämä jäsenmaksu seuran tilille.

Seuran jäsen - toiminnan tehostaminen vuonna 2020. ”Uusien jäsenien”- aktiivinen kampanja 2020. Varainhankintaa uudelle hallihankkeelle.

Hallituksen edustaja jalkautuu vanhemmille järjestettyihin yhteisiin tilaisuuksiin, joissa kerrotaan seuran toiminnasta ja toimintalinjoista.

Vanhemmilta odotetaan osallistumista joukkueen kautta seuran yhteisten talkoiden hoitamiseen sekä toimintaan joukkueen kannustusjoukoissa. Kannusta, kustanna ja kuskaa.

Uusien pelaajien ja heidän vanhempiensa kohtaamiseen luotua toimintaohjeistusta noudatetaan ja ohjeistusta päivitetään tarpeen mukaan.

2.3.          Aktiivinen vaikuttaminen

2.3.1.     Olosuhteiden kehittämine

Juniori STPS:n aktiivinen ote olosuhteiden kehittämisessä jatkuu. Kesämaa-areena vaatii jatkuvaa kehittämistyötä mm. ympäristönsä suhteen. Tulevana kautena valmistuva Tanhuvaaran jalkapallohalli mahdollistaa täysipainoisen talviharjoittelun ja on jatkossa jalkapalloilijoiden ensisijainen talviharjoittelu paikka. Koulujen salien käyttö lopetetaan jalkapallohallin myötä, poikkeustapauksia lukuun ottamatta.

Juniori STPS on kartoittanut tarpeitaan liikuntapaikkojen osalta ja pitää tärkeänä mm. seuraavia hankkeita vuoden 2020 aikana:      

Kesämaa-Areenalle varustekoppi, mistä löytyy harjoitusvälineitä joukkueiden käyttöön.

Kesämaa Areenan kentän kunnossapitoon ja talven olosuhteiden ylläpitämiseksi laaditaan selkeä suunnitelma.

Tanhuvaaran jalkapallohallin yhteyteen varustekoppi sekä turnauksissa palveleva Juniori STPS kioski.

Tanhuvaaraan toimistotila Juniori STPS käyttöön talvikaudeksi.

 

3.     ORGANISAATIO

3.1.          Vuosikokous

Seuran ylimpänä päättävänä elimenä ovat vuosikokoukset, jotka kokoontuvat seuran sääntöjen mukaisesti.

3.2.          Johtokunta

Seuran asioita hoitaa ja seuraa edustaa syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja johtokunta. Johtokunta päättää itse sisäisestä työnjaostaan.

Jaostot toimivat tiiviissä yhteistyössä hallituksen kanssa. Johtokunta täydentää jaostoja tarvittaessa. Jaostoissa toimii myös joukkueiden vastuuhenkilöitä. Jaostojen esitykset käsitellään ja vahvistetaan hallituksen kokouksissa.

Johtokunnan vastuualueita ovat mm.:

- seuratoiminnan organisointi ja valvonta, yhteydet Palloliittoon ja sen piiriin, kuntaan ja muihin seuroihin sekä sidosryhmiin.

- varainhankinnan koordinointi/organisointi ja seuran mainos- ja sponsorisopimukset

- seuran järjestämien turnausten koordinointi ja toteuttaminen.

- budjetointi, kirjanpito, rahastonhoito, laki- ja veroasiat, vakuutukset, työsuhdeasiat,   jäsenrekisterin ylläpito.

- seuran www-sivujen ylläpito, sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen

- peli- ja edustusasujen, palkintojen ja muiden seuratuotteiden hankinta, kierrätys ja jakaminen.

- jaettujen peli- ja harjoitusvuorojen hyväksyminen.

- kilpailutoiminta ja sen koordinointi.

3.3.          Toimihenkilöt

Johtokunnan apuna seuralla voi olla palkattuja toimihenkilöitä. Syyskokouksessa valittu Johtokunta suorittaa tulevalle kaudelle tarvittavien toimihenkilöiden valinnat.

Vuonna 2020 seuran palveluksessa ovat:

- Valmennuspäällikkö: Mika Kinnunen

- Valmennukset Tutor: Ari Pasanen, työkokeilu 1.10. 2019- 30.6.2020

- MV- valmentaja (oto): Ari Pasanen

         - Rahastonhoitaja (ot0): Sami Ilvonen

Seuran tavoite on palkata toinen työntekijä. Tämän hetkisillä resursseilla toisen henkilön palkkaaminen ei ole realistista. Pelaajamäärää pitää kasvatettua, ennen kun toisen työntekijän palkkaaminen tulee mahdolliseksi ja ajankohtaiseksi.

Palkatun toimihenkilön esimiehenä toimii seuran puheenjohtaja.

Yllämainittujen lisäksi seura käyttää erityistyövoimaa eri tehtäviin kauden 2020 aikana. Seuran kirjanpidon ja taloushallinnon hoitaa vuonna 2020 tilitoimisto PM Laskenta oy Pasi Myllys.

3.4.          Juniorijoukkueiden vastuuhenkilöt

Joukkueilla on omat vastuuhenkilöt ja seuran linjausten mukaiset vuosisuunnitelmat sekä käyttötaloussuunnitelmat, jotka johtokunta hyväksyy. Johtokunta pyytää suunnitelmat joukkueilta joulukuun alkupuolella. Ne ovat edellytys joukkueiden ilmoittamiselle piirin turnaus- ja sarjapelitoimintaan.

Joukkueissa toimivat vastuuhenkilöt joukkueenjohtaja(t), talkoovastaava(t), rahastonhoitaja(t), valmentaja(t) ja huoltaja(t) allekirjoittavat seurajohdon kanssa sopimuksen, jossa määritellään tehtävät ja korvaukset. Joukkueenjohtaja johtaa joukkueen toimintaa. Toimii joukkueensa yhteyshenkilönä seuran, pelaajien, vanhempien ja muiden sidosryhmien välillä. Vastaa joukkueensa toimintasuunnitelmasta, seuran hyväksymästä talousarviosta joukkueelle sekä sovittujen sääntöjen noudattamisesta.

Uutena, jokaisella joukkueella on jatkossa oltava nimetty johtoryhmä (4-6hlöä), joka vastaa ryhmänä siitä, että joukkueentoiminta on vastuullista ja seuran linjojen ja arvojen mukaista. Johtoryhmä on vastuussa joukkueiden kausisuunnitelmasta. Johtoryhmää johtaa nimetty joukkueenjohtaja.

 

4.     JOUKKUEET

Seuran joukkueet jaetaan nappula-, juniori- ja harrastejoukkueisiin

4.1.          Nappulat

Nappulaikäisiin kuuluvat alle 10 -vuotiaat tytöt ja pojat. Toiminnan tarkoituksena on luoda pelaajille liikunnan mahdollisuuksia, tukea perustaitojen oppimista ja tutustuttaa leikinomaisesti lajin harjoitteluun. Noudatetaan yhtenäistä ohjauslinjausta.

4.2.          Juniorit

Joukkueet harjoittelevat vastuuvalmentajan johdolla. Joukkueet ilmoitetaan oman ikäluokkansa sarjaan. Noudatetaan yhtenäistä toiminta- ja valmennuslinjausta, josta vastaavat nuoriso - ja valmennuspäällikkö.

4.3.          Harrastejalkapalloilijat

Harrastejalkapalloilijoihin kuuluvat eri kohderyhmät. Ryhmiä muodostetaan kysynnän mukaan.

 

5.     TAPAHTUMAT

Seura ja sen joukkueet järjestävät kausittain useita erilaisia tapahtumia. Vuonna 2020 seura järjestää mm. seuraavat tapahtumat:

·        Päiväkotifutis-tapahtuma/turnaus keväällä, Kesämaa Areenalla. Kohdennettu markkinointitapahtuma jalkapallokouluihin.

·        Koulujen Jalkapalloturnaus 1-6 lk keväällä, mikäli koulut ovat myötämielisiä

·        Juniorijoukkueiden järjestämät turnaukset, jokainen joukkue pyrkii järjestämään vähintään yhden turnauksen kauden aikana.

·        Jalkapalloleiritoiminta

·        Tigers-jalkapallokoulu

·        STPS – päivä Kesämaa areenalla keväällä

·        Seuran taitokilpailut

·        Kiitosjuhla ahkerille talkoolaisille

·        Sarjakauden jälkeen seura järjestää kaikille yhteisen päätöstilaisuuden, missä huomioidaan pelaajia ja toimihenkilöitä kauden aikana hyvin tehdystä työstä

Seuran tapahtumien valmisteluun osallistuvat hallituksen jäsenet sekä kaikki STPS:n joukkueet. Joukkueiden osalta keskeisinä vastuuhenkilöinä ovat joukkueenjohtajat ja talkoovastaavat.

 

6.     KOULUTUS JA KILPAILUTOIMINTA

Seura tarjoaa mm. seuraavia koulutustapahtumia toimihenkilöille:

·        Futis-startti ohjaajakoulutus

·        D-, C – valmennuskurssit sekä muita seuran sisäisiä valmennustilaisuuksia

·        Joukkueenjohtaja- ja huoltajakoulutusta

·        Peliohjaajakoulutus C-ikäisistä lähtien SSE:n kanssa

·        Järjestyksenvalvojakoulutus

Seura osallistuu kustannuksiin ja kannustaa osallistumaan piirin ja muiden seurojen järjestämille kursseille esim. piirin valmennuskursseille ja huoltajakursseille.

Urheilullisesti seuran tärkeimmät tapahtumat tulevalla kaudella ovat joukkueiden osallistuminen SPL:n Kaakkois-Suomen piirin piirisarjoihin, turnauksiin sekä taitokilpailut. Muutama tyttöjoukkue pelaa Itä-Suomen piirisarjaa sekä yksi joukkue suunnittelee Puolen Suomen liigaan osallistumisesta.

 

7.     OLOSUHTEET

Seura ja sen joukkueet hyödyntävät Savonlinnan kaupungin tarjoamia pelialustoja, nurmi- ja tekonurmikenttiä sekä Tanhuvaaran jalkapallohallia. Pääharjoitteluareena on Kesämaa areena.

Seura toimii jatkossakin aktiivisesti olosuhteiden kehittämiseksi yhteistyössä kaupungin ja alueen jalkapalloseurojen kanssa.

 

8.     TIEDOTUS

Tiedottamisessa seuran www-sivut, sähköposti ja WhatsApp-ryhmät ovat avainasemassa. Joukkueiden viestinnässä siirrymme MyClubin käyttöön, nimenhuudon sijaan. Lisäksi WhatsApp ja sähköposti toimivat joukkueiden viestinnässä, niiden käytön joukkueen sisällä määrittelevät joukkueet itse. Facebookia ja muuta sosiaalista mediaa käytetään seuran ja joukkueiden tapahtumien mainostamisessa. Paikallislehtiä pyritään hyödyntämään paremmin seuran ja sen joukkueiden toimintojen ja tapahtumien tiedottamisessa (esim. lehtiliite).

 

9.     TALOUS

Talousarvio vahvistetaan seuran syyskokouksessa.

Seuramaksujen keräämistä uudistetaan niin, että seura kerää seuramaksuina ainoastaaan seuran yleisiin kuluihin tarvittavan summan. Joukkueet vastaavat jatkossa itsenäisesti esim. peliasu- ja varustehankinnoista. Joukkueiden tulee kuitenkin noudattaa seuran tekemiä sopimuksia.

Piirisarja- ja nappulajoukkueiden toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä käyttötaloussuunnitelmat käsitellään ja vahvistetaan johtokunnan kokouksessa. Joukkueenjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa vastaa joukkueensa toimintasuunnitelman laatimisesta sekä joukkueensa varojen riittävyydestä seuran hyväksytyn talousarvion ja laaditun käyttötaloussuunnitelman mukaisesti.

Seuralla on käytössään johtokunnan hyväksymät pankkitilit.

Joukkueilla on seuran hallituksen hyväksymät omat pankkitilit joukkueen omaa varainhankinta varten. Joukkueiden omat tilit ovat täsmäytettävä seuran viralliseen kirjanpitoon säännöllisesti hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Seuran tuloista pääosa koostuu pelaajien seuramaksuista, oopperajuhlatalkoista sekä muusta varainhankinnasta ja mahdollisista avustuksista. Suurin seuran kuluerä tulevat olemaan palkkakulut sekä harjoitus- ja peli olosuhteista tulevat kulut.

Muita kuluja ovat kilpailu-, valmennus- ja ohjauskustannukset, pelivarusteet ja –tarvikkeet sekä hallintokustannukset.