Juniori STPS sääntömääräinen kevätkokous

Esa Ruuskanen
5.8.2020 klo 18:00

Koronan siirtämänä pidetään 5.8.2020 klo 18.00 Kristillisellä opistolla. Tervetuloa!

Kokouksessa käsiteltävät asiat sääntöjen §11 mukaan ovat:

 • Avataan kokous
 • Valitaan kokoukselle
  • puheenjohtaja
  • sihteeri
  • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • ääntenlaskijat
 • Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • Päätetään kokous