Joukkueet

Joukkuetoiminnnan tarkoitus: Juniori STPS on jalkapallon joukkuetoimintaa tarjoava seura, jonka pääasiallinen tavoite on mahdollistaa mahdollisimman monelle Savonlinnan seudun lapselle, nuorelle ja aikuiselle jalkapallojoukkueessa harrastaminen.

Seura olemme me!

Seuran muodostavat Seuran johtokunta, mahdolliset työntekijät, toimihenkilöt ja pelaajat perheineen.

 

Joukkuetoiminnan tavoite, on kehittyvä toiminta: 

Joukkuetoiminta perustuu säännöllisyyteen, jonka myötä joukkue ja yksilöt oppivat toimimaan asetettujen pelisääntöjen ja joukkueen toimintamallien mukaisesti. Säännöllisen ja kehittyvän toiminnan myötä, Harrastajat saavat valmiuksia oppia laji- ja liikuntataitoja sekä oppivat monipuolisesti elämässä tärkeitä sosiaalisia ja ryhmässä toimimisen taitoja. Myös omien tavoitteiden asettelu ja itsetuntemus kehittyvät toiminnan myötä.

Jotta joukkuetoiminta olisi pitkällä aikajänteellä mielekästä ja motivoivaa, olisi toiminnan oltava kokonaisvaltaisesti kehittyvää toimintaa. Juniori STPS joukkueet perustetaan aina vanhemmille suunnatussa Joukkueen perustamispalaverissa, jossa seuran edustaja kertoo seuran ja joukkuetoiminnan periaatteet. Joukkueet perustetaan silloin kun innokkaita ja sitoutuneita pelaajia/perheitä on riittävästi joukkuetoimintaan (noin 12-15 pelaajaa).


Joukkueharrastamisen hyödyt:

  • Harrastajien liikunnalliset valmiudet ja lajiosaaminen kehittyvät. 
  • Harrastaminen on terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa. 
  • Ryhmässä toimiminen ja joukkueentoiminta kehittyvät: yhteisesti sovittujen pelisääntöjen noudattaminen, säännöllisyys, ajoissa paikalle, miten toimitaan valmentajan antaessa ohjeita, mitä on pelikavereiden kunnioittaminen, miten toimitaan häviöiden ja voittojen hetkellä yms. 
  • Oppiminen ja kehittyminen lisäävät harrastajan intoa ja motivaatiota, joka taas ruokkii oppimaan aina uusia asioita.

Kaikki yllä mainitut asiat pyritään sulauttamaan mukaan joukkueiden säännölliseen viikoittaiseen toimintaan. Harrastajat oppivat asioita ikään kuin itsestään, säännöllisten toistojen ja joukkueentoiminnan kehittymisen myötä.

 

Harjoittelu joukkueissa:

Harjoitusten rakenne ja sisältö pyritään suunnittelemaan palvelemaan lapsen ja nuoren ikävaiheelle tyypillistä kehitystä sekä lajille ominaisten ominaisuuksien kehittämistä. Harjoittelun periaatteita ja sisältöä on seurassa tehty tukemaan valmennuslinjaus, jossa ikävaihekohtaiset periaatteet ja tavoitteet on huomioitu.

Harjoittelun tulee aina olla harrastajalle itselleen mielekästä ja harrastajan on itse haluttava harjoitella ja pelata sekä tunnettava, että haluaa kuulua mukaan joukkueeseen. Varsinkin nuorimmissa ikäluokissa, tärkeintä on, että toiminta on hauskaa ja mukaansa tempaisevaa. Nuorimmissa ikäluokissa joukkuetoiminnan tavoitteena on saada lapsi ihastumaan jalkapallon pelaamiseen ja liikuntaan sekä opetella ryhmässä toimimista yhteisten pelisääntöjen mukaisesti.