Syyskokous 25.11.2020 klo 18.00

Esa Ruuskanen
25.11.2020 klo 18:00

Juniori STPS ry:n sääntömäääräinen syyskokous pidetään 25.11.2020 klo 18.00 Savonlinnan Kristillisen opiston tiloissa. Tervetuloa!

Syyskokouksen asiat (kopioitu seuran säännöistä):

 1. Avataan kokous

 2. Valitaan kokoukselle

  1. puheenjohtaja

  2. sihteeri

  3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

  4. ääntenlaskijat

 3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 5. Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

 6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

 7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

 9. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

 10. Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

 11. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia

 12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 14. Päätetään kokous