Juniori STPS sääntömääräinen kevätkokous 11.5.2021

Esa Ruuskanen
11.5.2021 klo 18:00

Paikkana Savonlinnan kristillinen opisto, tai koronarajoitteiden määrätessä (osittain tai kokonaan) etäkokouksena.

Seuran sääntöjen mukaan kevätkokouksen asialista on:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  4. ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. Päätetään kokous

Kausimaksuun sisältyy pelaajalle seuran jäsenyys. Kausimaksun ainakin osittain maksaneella 15 vuotta täyttäneellä pelaajalla tai yhdellä pelaajan 15 vuotta täyttäneellä perheenjäsenellä on puhe- ja äänioikeus seuran kevät- ja syyskokouksessa.

Seuran säännöissä määritellään kevätkokouksen pitäminen huhtikuun loppuun mennessä. Seuran hallitus on päättänyt säännöistä poiketen siirtää kokouspäivän toukokuulle. Syynä koronapandemian aiheuttama vaikeus kokouksen järjestämiseksi tartuntaturvallisesti.