Juniori STPS sääntömääräinen syyskokous -jatkokokous

Esa Ruuskanen
1.12.2021 klo 18:00

Talvisalon koulun biologian luokka.

Seuran sääntöjen mukaan johtokunnassa tulee olla puheenjohtaja sekä neljä varsinaista ja neljä varajäsentä.  Syyskokouksessa 16.11.2021 johtokunnan jäsenmäärä ei täyttynyt, joten tulee järjestää jatkokokous. 

Jatkokokous järjestetään 1.12.2021 klo 18.00 Talvisalon koululla. Tervetuloa.

 

Syyskokouksen (jatkokokous) asiat

 1. Avataan kokous

 2. Valitaan kokoukselle

  1. puheenjohtaja

  2. sihteeri

  3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

  4. ääntenlaskijat

 3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 5. Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

 6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 7. Päätetään kokous