Juniori STPS sääntömääräinen kevätkokous. HUOM! Uusi ajankohta!

Esa Ruuskanen
28.4.2022 klo 18:00

28.4.2022 klo 18:00 Savonlinnan Kristillisellä opistolla. Tervetuloa!

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

Avataan kokous

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ääntenlaskijat

Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Päätetään kokous