Syyskokous 2013

Taina Huiskonen
29.11.2013

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät syyskokousasiat sekä hallituksen valmistelema sääntöuudistus.

Tärkeimmät käsitellyt asiat tässä tiivistettynä:

3§ Jäsenmaksut 2014
Liittymismaksu 0€, jäsenmaksu 20€, kannatusjäsenmaksu 100€

4§ Johtokunnan jäsenet
Valitaan johtokunnan puheenjohtajaksi Tommi Tuunainen, varapuheenjohtajaksi Pasi Pekkonen, sihteeriksi Sari Tuunainen, jäseniksi Harri Saramäki, Sami Ilvonen, Taina Huiskonen, Juhani Kerman, Viivi Mustonen. Hallituksen ulkopuoliseksi taloudenhoitajaksi Heikki Härkönen, tilintarkastajiksi Tiina Raninen sekä Pekka Tapanainen

5§ Jaostot
Johtokunan avuksi asetetut jaostot:
Kesämaaturnaustyöryhmän jäsenet ovat Tommi Tuunainen, Sami Ilvonen, Juha-Pekka Turkka, Taina Huiskonen ja Pia Rautiainen.
Talkoojaoston vastuuhenkilönä toimii Viivi Mustonen.
Valmennusjaoston vastuuhenkilönä toimii valmennuspäällikkö.
Jojo-jaoston vastuuhenkilönä toimii Heikki Härkönen.
Tyttöjalkapallon kehittämisjaoston vastuuhenkilöinä toimivat Merja Munck ja Mari Uimonen.
Hallitus täydentää jaostoja tarvittaessa.

6§ Toimintasuunnitelma 2014
Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2014. Toimintasuunnitelma nähtävissä täällä

7§ Talousarvio 2014
Käsiteltiin ja hyväksyttiin seuran talousarvio vuodelle 2014

8§ Edustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksissa
Palloliiton piirikokouksen edustajaksi valittiin varsinaiseksi jäseneksi Jukka Malinen ja varajäseneksi Miia Kierikki-Malinen. Piirihallituksen edustajaksi valittiin Tiina Raninen ja varajäseneksi Sari Tuunainen. NuTun hallituksen edustajaksi valittiin Tommi Tuunainen.  Sln:n seudun erotuomareiden edustajaksi valittiin Niina Kosonen. Sln:n seudun liikunnan edustajaksi valittiin Sami Ilvonen.

9§ Sääntömuutokset

STPS ry:n nykyiset käytössä olevat säännöt ovat vuodelta -85 ja niissä on joitain tulkinnallisuutta aiheuttavia ongelmia. Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piirin päällikkö Veijo Vainikka kehottaa ottamaan käyttöön SLU:n mallisäännöt.

Johtokunta on valmistellut STPS ry:n sääntöjen nykyaikaistamista ja sääntöuudistus on laitettu 8.11.2013 nähtäville seuran Internet-sivuille

Vuosikokous hyväksyi sääntöuudistuksen.

10§ Muut asiat

Merja Munck toi esille Ainot - joukkueen valmentajatilanteen. Sama tilanne on myös -01 ja B-joukkueessa. Vuosikokouksen yksimielinen kanta on, että valmentajarekrytointiin on panostettava.