HUOM! aikataulumuutos: Järjestyksenvalvojan koulutus Sln:n kristillisellä opistolla 5.-7.5. ja 12.-14.5.2017

Sari Tuunainen
20.1.2017

Juniori STPS ry:n ainoa sopimustalkoo vuosittain on  Savonlinnan Oopperajuhlien järjestyksenvalvonta heinäkuussa yhdessä paikallisen jääkiekkoseuran SaPKo:n sekä Edustus STPS:n kanssa. Käytyäsi järjestyksenvalvontakoulutuksen et tarvitse väliaikaista pelkästään oopperajuhlia varten anottua järjestyksenvalvontakorttia. Juniori STPS maksaa suurimman osan koulutuksen kuluista seuran talkootyötä tekevälle. 

Lue tarkemmin linkeistä: 

http://www.sko.fi/kurssit/vakiokurssit/Jarjestyksenvalvoja40h2017.pdf

https://www.juniori-stps.fi/juniori-stps/oopperatalkoot/jarjestyksenvalvonta-2017/

Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen lisäksi tulossa on järjestyksenvalvonnan kertauskoulutus sekä voimankäytönlisäkoulutus. Tarkista koulutusajankohdat Savonlinnan kristillisen opiston nettisivuilta.

Järjestyksenvalvonnan koulutukseen voivat osallistua kaikki järjestyksenvalvonnasta kiinnostuneet, sukupuolesta tai fyysisistä ominaisuuksista riippumatta. Koulutukseen voi osallistua sinä vuonna, kun täyttää 18 vuotta, mutta järjestyksenvalvojakortin voi saada vasta täysi-ikäisenä. Koulutuksen monipuolisesta sisällöstä johtuen opituista tiedoista ja taidoista on hyötyä, vaikka henkilö ei kurssin jälkeen koskaan työskentelisikään järjestyksenvalvojana.
JV-peruskurssin suorittanut voi toimia järjestyksenvalvojana esimerkiksi
erilaisissa yleisötilaisuuksissa, kuten urheilukilpailuissa ja musiikkifestivaaleilla. Lisäksi hän voi toimia mm. ravintoloissa, leirintäalueilla ja matkustaja-aluksilla.
Koulutus on teoriapainotteista, mutta sisältää myös fyysisiä harjoituksia.
Koulutukseen sisältyvät fyysiseen voimankäyttöön ja turvallisuustarkastukseen liittyvät harjoitukset toteutetaan kurssia varten varatussa tatamisalissa.
Kurssin kouluttajina toimivilla henkilöillä on pitkä kokemus
järjestyksenvalvontatehtävistä sekä muista turvallisuusalan työtehtävistä.
Kurssin aiheita muun muassa:
 järjestyksenvalvojan tehtävät
 järjestyksenvalvojan toimialueet ja toimipaikat
 järjestyksenvalvojan oikeudet ja velvollisuudet
 voimakeinojen käyttöön oikeuttavat tilanteet
 fyysinen voimankäyttö, käsirautojen ja patukan käyttö
 hätävarjelu ja pakkotila
 yleinen kiinniotto-oikeus
 järjestyksenvalvojan erityiset velvollisuudet ja rikosoikeudellinen suoja
 paloturvallisuus ja ensiapu
Kesto: 40 oppituntia
Hinta: 185€