Juniori STPS ry:n sääntömääräinen kevätkokous 3.4.2019

Sari Tuunainen
24.3.2019

Sääntömääräinen kevätkokous ke 3.4.2019 Savlinlinnan Kristillisellä opistolla, Opistokatu 1 klo 18:00 alkaen. Tervetuloa Juniori STPS ry:n jäsenet.

11 § Kevätkokous

Kevätkokouksen asiat

 1. Avataan kokous

 2. Valitaan kokoukselle

  1. puheenjohtaja

  2. sihteeri

  3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

  4. ääntenlaskijat

 3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus

 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 8. Päätetään kokous