Juniori STPS ry:n sääntömääräinen syyskokous 6.11.2019 Sln Kristillinen opisto, Opistokatu 1

Sari Tuunainen
6.11.2019 klo 18:00

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Avataan kokous

 2. Valitaan kokoukselle

  1. puheenjohtaja

  2. sihteeri

  3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

  4. ääntenlaskijat

 3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 5. Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

 6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

 7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

 9. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

 10. Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

 11. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia

 12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 14. Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.